Bilgi Portalı

Türkiye’nin Bilgi Kaynağı.

Osmanlı Padişahlarının Hakkında Bilgiler

Osmanlı İmparatorluğu, 13. yüzyılda Osman Gazi tarafından kurulan ve 1922’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sona eren büyük bir imparatorluktur. Osmanlı İmparatorluğu boyunca birçok padişah tahta çıktı. İşte bazı önemli Osmanlı padişahları hakkında bilgiler:

  1. Osman Gazi (1258-1326): Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusudur. Osmanlı Beyliği’nin ilk lideridir ve imparatorluğun temellerini atmıştır. Osmanlı Devleti’nin adını, Osman Gazi’den alır.
  2. Orhan Gazi (1281-1362): Osman Gazi’nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahıdır. İmparatorluğu genişletti ve başkenti Bursa’ya taşıdı.
  3. I. Murat (1326-1389): Orhan Gazi’nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun üçüncü padişahıdır. Kosova Meydan Muharebesi’nde hayatını kaybetmiştir.
  4. Yıldırım Bayezid (1332-1403): I. Murat’ın oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu‘nun dördüncü padişahıdır. Ankara Meydan Muharebesi’nde Timur’a esir düşmüştür.
  5. I. Mehmed (1381-1421): Yıldırım Bayezid’in oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun beşinci padişahıdır. Fetret Devri’ni sona erdirerek Osmanlı Devleti’ni birleştirmiştir.
  6. II. Murad (1404-1451): I. Mehmed’in oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun altıncı padişahıdır. Edirne’yi başkent yapmış ve Avrupa’da önemli fetihlere imza atmıştır.
  7. II. Mehmed (1432-1481): Fatih Sultan Mehmed olarak da bilinir. 1453’te Konstantinopolis’i fethederek Roma İmparatorluğu’nun devamı olan Bizans İmparatorluğu’na son verdi.
  8. II. Bayezid (1447-1512): II. Mehmed’in oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun sekizinci padişahıdır. Babasıyla taht mücadelesine girişen II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim tarafından tahttan indirilmiştir.
  9. Yavuz Sultan Selim (1470-1520): II. Bayezid’in oğlu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun dokuzuncu padişahıdır. Memlük Sultanlığı’nı fethederek Mısır’ı Osmanlı topraklarına kattı.
  10. Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566): Osmanlı İmparatorluğu’nun onuncu padişahıdır. Ünlü Osmanlı padişahlarından biridir. “Muhteşem Süleyman” olarak da anılır. Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvesine ulaştığı dönem olarak bilinir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda toplam 36 padişah hüküm sürmüştür. Her padişah dönemi, imparatorluğun tarihindeki olaylar ve gelişmelerle şekillenmiştir.