Bilgi Portalı

Türkiye’nin Bilgi Kaynağı.

Yavuz Sultan Selim’in Hayatı

Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu’nun dokuzuncu padişahı olarak bilinir. İşte Yavuz Sultan Selim’in hayatına dair bazı önemli bilgiler:

Doğum Tarihi: 10 Ekim 1470

Ölüm Tarihi: 22 Eylül 1520

Hükümdarlık Dönemi: 1512-1520

Aile:

 • Babası: II. Bayezid
 • Annesi: Gülbahar Sultan

Gençlik ve Eğitim:

 • Yavuz Sultan Selim, II. Bayezid’in oğlu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlarda askeri eğitim aldı ve babası tarafından yönetilen devlet işlerine katıldı.
 • Babası II. Bayezid’in tahttan indirilmesi üzerine, I. Selim olarak tahta geçti.

Tahta Çıkışı:

 • Yavuz Sultan Selim, 1512 yılında babası II. Bayezid’i tahttan indirerek padişah oldu. Bu dönem, Osmanlı Devleti’nde taht kavgalarının sıkça yaşandığı bir devre denk gelir.

Askeri Başarılar:

 • Yavuz Sultan Selim döneminde önemli askeri başarılar elde edilmiştir. Memlük Sultanlığı’nı fethederek Mısır’ı Osmanlı topraklarına kattı. Bu fetih, İslam dünyasındaki siyasi ve askeri dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.
 • Çaldıran Meydan Muharebesi’nde Safevileri mağlup ederek Osmanlı’nın doğu sınırlarını güçlendirdi.

İslam Halifeliği:

 • Mısır’ın fethiyle birlikte Yavuz Sultan Selim, Emevi Halifeliği’nin sembolü olan hilafet makamını da ele geçirdi. Böylece Osmanlı padişahları, İslam dünyasındaki önemli bir lider olarak kabul edildi.

Bağdat’ın Fethi:

 • Yavuz Sultan Selim, Bağdat’ın Safevi Pers hükümdarı Şah İsmail’in elinden alınması amacıyla bir sefere çıktı. Bağdat, 1534 yılında fethedildi.

Ölümü:

 • Yavuz Sultan Selim, 22 Eylül 1520 tarihinde öldü. Ölümü, oğlu Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkmasına ve Osmanlı İmparatorluğu’nun “Muhteşem Süleyman” dönemine geçişe işaret etti.

Kişisel Özellikleri:

 • Yavuz Sultan Selim, enerjik, kararlı ve sert bir lider olarak bilinir. Askeri yetenekleri ve cesaretiyle tanınmıştır.
 • Adaletli bir yönetici olarak bilinen Yavuz Sultan Selim, hükümdarlık döneminde bir dizi reform gerçekleştirmiş ve devlet yönetimini güçlendirmiştir.

Yavuz Sultan Selim‘in hükümdarlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun genişlemesine ve güçlenmesine katkıda bulunmuş, aynı zamanda Osmanlı’nın İslam dünyasında etkili bir lider haline gelmesini sağlamıştır.